Chirp

Här finner du kodlpuggar och filer till chirp som kan hämtas och laddas upp till radion. Praktiskt om du skall resa och snabbt behöver ha koll på repeatrarna i en region.


Först ut är 2m/70cm repeatrar i Stockholm

Av SM0UEI Täpp-Anders

SM0-repeater

Kanalplatser har omsorgsfult valts i denna lista för att passa apparater med < 100 kanaler < 124 kanaler och < 199 kanaler. Till en början anropsfrekvens för 2m FM 145.500 ligger på kanal 00 och på 10 hittas den för 70cm. De andra runt det innehåller några vanliga simplexfrekvenser.

R0-R7 för stockholmsområdet ligger på kanalplats 20-27 medan R0X-R7X ligger på 30-37 på så vis att t.ex. 24 är R4 och 32 är R2X. Det gör att man kan lura ut vilken frekvens det är från kanalnumret. 

RU0-RU15 återfinns inom kanalplatserna 50-65 på motsvarande sätt, RU0 är 50 och RU15 är 65. Därefter upprepas detta för X-kanalerna RU0X-RU15X på platserna 70-85.

På platserna 80 och uppåt fins extrarepeatrar inlagda som krockar med kanalplatser som finns närmare stockholm, exempel på det är 96 för Uppsala.


Marin VHF i Sverige

Av SM0UTY Hans

Marin-vhf-se

Denna fil innehåller de marina VHF-frekvenserna i sverige.

OBSERVERA! Du får INTE sända på dessa frekvenser utan att ha ett giltigt tillstånd, samt en godkänd radio! Filen tillhandahålls för lyssningsändamål för intresserade och det är upp till dig att veta att du har tillstånd att bruka frekvensen radion är inställd på innan du trycker PTT.

Duplex och simplexfrekvenser. De flesta är markerade som att ej ingå i scanninglistan, dock är anropskanalen (kanal 16) samt fritidskanalerna L1-L4 med i scanningen, det är väl där som det mesta av den intressanta trafiken pågår för den som önskar lyssna.